Reglementen

1. Clubrecords kunnen alleen in stilstaand water worden gezwommen:

a) in bassins van 25 meter lengte;
b) in bassins van 50 meter lengte.

Een verbetering van tijd van een clubrecord, gezwommen in een 50
meter bassin, dat tevens een verbetering van tijd voor het clubrecord
in 25 meter bassins is, geldt voor beide bassins als clubrecord.
2. De clubrecords worden bijgehouden door de TC van de afdeling
zwemmen of door een door hem/haar aangewezen persoon.

3. Clubrecords kunnen alleen worden gezwommen door leden van de
Krimpense Zwemvereniging “De Lansingh”, welke in het bezit zijn
van een startvergunning, of voor wie in ieder geval deze
startvergunning is aangevraagd en welke gerechtigd zijn om voor
“De Lansingh” uit te komen.

4. Clubrecords kunnen alleen worden gezwommen in wedstrijden,
welke bij de KNZB zijn aangevraagd en welke door de KNZB zijn
goedgekeurd.

5. Een tijd wordt dan pas als clubrecord erkend, wanneer een
proces-verbaal, met daarin de gezwommen afstand, tijd en slag,
wordt overlegd. Bij een diskwalificatie wordt een verbetering van tijd
niet als clubrecord erkend. Bij de zogenaamde “instroomnummers” en
bij E-wedstrijden kunnen geen records gevestigd, verbeterd of
geëgaliseerd worden. (de scheidsrechter hanteert bij deze
wedstrijden een eigen tolerantienorm t.a.v. de diskwalificaties).

6. Clubrecords kunnen zowel door meisjes en jongens (met inachtneming
van de leeftijdsbeperkingen) in de leeftijdsgroep van 8 t/m 18 jaar en
dames en heren worden gezwommen en wel op de volgende
afstanden:
a) vrije slag 50, 100, 200, 400, 800 , 1500, 2000, 3000 en 5000 meter
b) rugslag 50, 100 en 200 meter
c) schoolslag 50, 100 en 200 meter
d) vlinderslag 50, 100 en 200 meter
e) wisselslag persoonlijk 100 (alleen in 25m baan), 200 en 400 meter
f) estafette vrije slag 4 x 50, 4 x 100 en 4 x 200 meter
g) estafette wisselslag 4 x 50, 4 x 100 en 4 x 200 meter

7. Naast de onder 6 genoemde records zijn er, zowel voor dames en
heren, de volgende clubrecords:
a) 5 x 50 meter vrije slag
b) 10 x 100 meter vrije slag
c) 4 x 100 meter schoolslag
d) 4 x 100 meter vlinderslag
e) 4 x 100 meter rugslag

8. Als de eerste zwemmer in een estafetteploeg haar/zijn afstand aflegt
in een clubrecordtijd, dan zal haar/zijn prestatie niet worden
geannuleerd door enige diskwalificatie van zijn estafetteploeg of
ploeggenoten in verband met overtredingen welke worden gepleegd
nadat zij/hij haar/zijn afstand heeft afgelegd en de estafetteploeg als
geheel startgerechtigd was.

9. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de zwemcommissie.

Aldus opgemaakt op 19 oktober 1998 te Krimpen aan den IJssel.
(Laatstelijk gewijzigd op 1 september 2004).

R. W. Ooms
(voorzitter zwemcommissie)

J.D. Visser-Willemsen
(TC zwemcommissie)